FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kniežactvo

kniežactvo

- územie pod vládou kniežaťa, napr. Nitrianske knižactvo, Blatenské kniežactvo atď. ( L207;709)