FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kohézia

kohézia (lat.)

- súhrn síl, ktorými sa navzájom pútajú častice tej istej hmoty; súdržnosť.