FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kognitívny

kognitívny

- týkajúci sa poznania; založený na poznaní; slúžiaci na poznávanie, poznávací.