FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kvalita poznatkov

kvalita poznatkov

- rozsah, detailnosť, neprotirečivosť (konzistentnosť), úplnosť, štruktúrovanosť (začlenenosť) poznatkov. Od kvality poznatkov závisí účinnosť i efektívnosť riešenia problémov ( L539;61).