FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontrarevolúcia

kontrarevolúcia (lat.)

- zvrhnutie novej štátnej moci a znovunastolenie starej štátnej moci.