FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kvintilión

kvintilión 30
- 10 ; číslo miliónkrát väčšie ako kvadrilión.