FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kostnica

Kostnica

- Konstanz - mesto v Nemecku ( Bádensku-Wrttebersku), pri Bodamskom jazere neďaleko hraníc so Švajčiarskom. 1414-1418 sa tu konal XVI. koncil (pozri: kostnický koncil) s cieľom odstránenia pápežskej schizmy. Koncil odsúdil učenie J. Viklefa a J. Husa; rozhodlo sa o upálení Husa a majstra Jeronýma Pražského.