FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kde sa narodil ... ?

Kde sa narodil ...?

Odpoveď nájdete, keď sa nastavíte na re»aze FILOZOFI SPOLU a vyberieti si meno filozofa, miesto narodenia ktorého vás zaujíma.