FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória filozofická

kategória filozofická

- základný filozofický pojem; kategória, ktorá je výsledkom poznania najvšeobecnejších stránok reality a implikuje významový útvar " transhorizontová realita".