FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kvasz, l.

Kvasz, L.

- slovenský filozof. Zaoberá sa fdilozofickými otázkami vývoja vied, najmä matematiky, a vývoja pojmu.