FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komunikácia literárna

komunikácia literárna

- pôsobenie literatúry v spoločenskom obehu. Od procesu literárnej komunikácie sa očákáva sprostredkovanie estetickej informácie ( L394;41).

------------------------
komunikácia literárna>