FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória času

kategória času

- kategória, ktorá je výsledkom poznania času, čiže významový útvar, ktorý vnzikol na základe uvedomovania si (napr. poznávania, predstavovania si) času.

Kategória času je jednou zo základných podmienok možnosti existencie vedy.

Veľmi dôležitá je gramatická kategória času, pretože je konštituentom významu ústredného slovného druhu - slovies.

-----------------
kategória času>