FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kopernik, m.

Kopernik, Mikuláš (19. 2. 1473 Toruň - 24. 5. 1543 Frombork) = Koppernigk = Coppernicus
Kód: 594

- poľský astronóm, filozof a humanista; významný predstaviteľ renesančnej filozofie; nahradil geocentrický obraz sveta heliocentrickým.

Kopernikovo učenie obsahovalo kinematickú schému slnečnej sústavy, ktorá sa stala začiatkom vývinu nebeskej mechaniky a umožnila aplikovať pojmy zemskej mechaniky na kozmos. V Kopernikovom učení sa začalo zbližovanie astronómie so zemskou mechanikou.

---------------
Kopernik, M.>