FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúrnosť - druhy/príklady

kultúrnosť - druhy/príklady

kultúrnosť človeka