FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória bytia

kategória bytia

- základná ontologická kategória, ktorá sa považuje za výsledok poznania toho, čo je "spoločné" skúsenostnej i transcendentnej (nadzmyslovej) sfére skutočnosti (cf. L379;14).