FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra knižná

kultúra knižná

- oblasť kultúry, ktorá zahrnuje výrobu, distribúciu a pôsobenie knihy ako prostriedku kultivácie človeka alebo premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo. Dôležitou súčasťou knižnej kultúry sú knižnice.