FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kohézny

kohézny

- súdrľný, priµnavý.