FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kilometer

kilometer

- skratka km - násobná jednotka dĺľky v sústave SI.