FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kritérium pravdivosti (descartes, r.)

kritérium pravdivosti ( Descartes, R.)

- jasnosť a zreteľnosť matematického nahliadnutia.