FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komunikácia (voigt, v.)

komunikácia ( Voigt, V.)

- odovzdávanie informácie expedienta percipientovi, napríklad rozhovor dvoch ľudí, alebo čítanie novín ( L1302;39).