FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kučírek, j.

Kučírek, Jiŕí

- PhDr., CSc., člen redakčnej rady časopisu CIVITAS ( J76); člen Katedry filozofie FHV VŠPd v Nitre.