FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória

kategória kategória (FT)

- 1. relatívne základný a najvšeobecnejší významový útvar, ktorý je výsledkom poznania všetkých entít reality z istého (napríklad filozofického, špeciálnovedného atď.) hľadiska.

Dôležitými druhmi kategórií sú najmä filozofické kategórie, všeobecnovedné kategórie a špeciálnovedné kategórie.

Treba odližovať kategóriu a pojem kategórie. Pojem kategorie zaviedol do filozofie Aristoteles.

2. skupina, trieda alebo druh entít.

------------
kategória>