FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kalkul (logika moderná)

kalkul ( logika moderná)

- systém znakov a pravidiel operovania s týmito znakmi, t. j. pravidiel vz»ahujúcich sa iba na tvar tychto znakov, nie na ich význam ( L645;296).