FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konvencia

konvencia

- dohovor, dohoda; spolocenská obyčaj; v matematike a logike: dohoda, ktorou sa zavádza symbolika, názvoslovie a axiómy; v práve: medzinárodná zmluva s právotvornými účinkami.