FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra indická

kultúra indická

- jedno z centier kultúry Ďalekého východu; indický spôsob premeny zla na dobro, oąklivého na krásne; zloľkami indickej kultúry je náboľenstvo indické, hinduizmus, indické umenie, indická filozofia.

------------------
kultúra indická>