FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kompetencia komunikatívna (habermas, j.)

kompetencia komunikatívna ( Habermas, J.) nem. kommunikative Kompetenz

- podmienky, ktoré musia byť splnené, aby si dvaja hovoriaci mohli oznamovať. (Cf. komunikácia (Habermas, J.).)