FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kvantifikovať

kvantifikovať (lat.)

- určiť množstvo niečoho, jeho mieru; zavádzať, zaviesť hľadiská kvantitatívnych vzťahov pri skúmaní javov.