FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kuhn, th. s. - významové útvary

Kuhn, Th. S. - významové útvary

anomália (70)

idea filozofická (70)

paradigma (70)

veda revolučná (70)
vývoj vedy (70)