FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konzultácia

konzultácia

- odborná rada, porada, vysvetlenie; výklad, odpovede vysokoškolského učiteľa na otázky študentov, prípadne podrobnejšie objasnenie ťažších partií z príslušného predmetu, najmä v rámci postgraduálneho štúdia.