FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koncepcia vedy metodologická

koncepcia vedy metodlogická

- filozofická teória opisujúca štruktúra vedeckého poznania, jeho zmeny a vývoj, všeobecné metódy poznania používané vedcami ( L1271;7).