FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontrárny

kontrárny

- protikladný, protirečivý, protichodný, odporujúci si, opačný.