FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koncil tridentský

koncil tridentský (Tridentinum)

- cirkevný snem rímskokatolíckej cirkvy 1545-1563; počiatok protireformácie.