FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kult náboženský

kult náboženský

- súhrn všetkých vonkajších prejavov náboženskej viery, obyčajne určený rituálom ( L217;199).