FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategorizovanie entít

kategorizovanie entít

- zaraďovanie entít do rôznych tried, medzi ktorými sú špecifikované vzájomné vzťahy ( L539;59).