FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kresba

kresba

- plošný lineárny záznam ceruzkou, uhľom, kriedou, perom ap. na papieri, textile a i. materiáloch s možnosťou kolorovania a lavírovania ( L715;365).

---------
kresba>