FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kritický

kritický

- 1. posudzujúci, hodnotiaci, skúmavý
2. rozhodujúci, krízový

-----------
kritický>