FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kritika filozofie nnemarxistickej

kritika filozofie nemarxistickej = kritika buržoáznej filozofie

- oblasť marxizmu-leninizmu zameraná na vyvracanie téz zastávaných nemarxistickými filozofmi.