FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštanta - druhy/príklady

konštanta - druhy/príklady

konštanta indivíduová

konštanta výrokovej logiky