FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koeficient čiselný

koeficient čiselný = číselný súčiniteľ = koeficient polynómu

- číslo určité v súčine čísla určitého a čísla zapísaného písmenom.

Číselné koeficienty spravidla píšeme pred číslami zapisanými písmenami.

---------------------
koeficient číselný>