FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kaila, e.

Kaila, Eino (1890 - 1958)

- fínsky filozof, prestaviteľ pozitivisticky orientovanej analytickej filozofie. Učiteľ G. H. von Wrighta.