FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kongres

kongres

- zjazd (obyčajne medzinárodný alebo národný) napr. vedeckých pracovníkov a pod. Napr. medzinárodný filozofický kongres, slovenský filozofický kongres a i.