FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kňaz rímskokatolícky

kňaz rímskokatolícky

- človek vykonávajúci z povolania náboženské úkony v rámci r. k. cirkvy; člen kléru.

-----------------------
kňaz rímskokatolícky>