FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Karteziánstvo - odkazy

karteziánstvo - odkazy

Descartes, R.

filozofia 17. stor.
filozofia 18. stor.
filozofia novoveká

jansenizmus

okazionalizmus

Port-Royal
predstavitelia karteziánstva

racionalizmus novoveký