FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kerényi, k.

Kerényi, Karl (1897 Teme¹vár - 1973)

- maïarsko-¹vajèiarsky hlbinný psychológ, religiológ a mytológ, ¾iak S. Freuda a C. G. Junga.