FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštanta výrokovej logiky

konštanta výrokovej logiky

- vyrokotvorná častica. Konštanty výrokovej logiky sú výrokotvroné funktory, čiže nesamostatné výrazy, ktorými sa z jednoduchých výrokov vytvárajú zložené výroky.
Základné funktory výrokovej logiky sú štyri, a to

- negácia, ktorá je jednomiestnym funktorom a označujeme ju vlnovkou pred príslušným symbolom, teda napríklad ~p bude znamenať negáciu p (nie je pravda p),
- konjunkcia, ktorá sa vyjadruje spojkou "a" a symbolom "&",
- disjunkcia, ktorá sa vyjadruje spojkou "alebo" a symbolom "v",
- implikácia, vyjadrujúca spojenie pomocou výrazu "ak, tak", ktorú označujeme symbolom "->" ( L332;96).