FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Krupa, v. - biografia

Krupa, V. - biografia

* 23. 12. 1936 Nové Mesto nad Váhom
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1954-1959
- štúdium ruského jazyka a slovenského jazyka na FF UK v Bratislave.