FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koherencia

koherencia (lat.)

- súvislosť, spojitosť; vo fyzike: synchrónny priebeh kmitavých alebo vlnových elektromagnetických dejov poľa v čase a priestore ( L163;461).