FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koiné

koiné (gr.)

- spoločný spisovný jazyk starých Grékov, ktorý sa vyvinul v 4. stor. pr. n. l. z antických nárečí.