FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konkordancia (geológia)

konkordancia ( geológia)

- súhlasný pomer v smere i sklone dvoch vekovo rôznych súvrství ležiacich nad sebou; súhlasné uloženie.