FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória procesuality

kategória procesuality

- jeden z fundamentálnych významových útvarov súčasného významového univerza, ktorý je výsledkom poznania procesuality.